aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanifestiwalkontakt Akcja Katolicka21 listopada 2013 roku Starą Kiszewę odwiedził ks. Rafał Zachmielewski wikariusz parafii Skarszewy. Po mszy świętej koncelebrowanej wygłosił dwukrotnie konferencję pt. "Paralizator czyli jak uwolnić swój umysł z kajdan", dotyczącą wpływu muzyki współczesnej i mediów elektronicznych na naszą wiarę. Konferencji najpierw wysłuchali kandydaci do bierzmowania, a później wszyscy chętni dorośli, m.in. członkowie wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Akcji Katolickiej. Dla uczestników został przygotowany przez wspólnoty naszej parafii słodki poczęstunek. W wieczornym spotkaniu oprócz naszych parafian uczestniczyli także goście m.in. z Góry, Nowego Wieca i Bolesławowa.

Osiem reprezentantek Akcji Katolickiej naszej parafii wraz z przewdoniczącym oddziału parafialnego A. Bielawą uczestniczyło w minioną sobotę w Pelplinie w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń diecezji pelplińskiej. W programie znalazły się m.in. Msza święta sprawowana przez biskupa naszej diecezji, konferencja ks. Krzysztofa Kralki, pallotyna, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji, zwiedzanie ekspozycji i stoisk przygotowanych przez ruchy i stowarzyszenia katolickie, posiłek przygotowany dla uczestników w refektarzu seminaryjnym oraz koncert zespołu kleryckiego w auli opodal budynku Collegium Marianum. W prowadzeniu tego spotkania od strony muzycznej pomagała wspólnota Gwiazda Betlejemska. Stworzyli oni klimat wspólnej modlitwy i uwielbienia Chrystusa, w którym wszyscy przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń mogli odczuć ducha wspólnoty diecezjalnej w łączności z naszym pasterzem, biskupem Ryszardem.

Dnia 25 września po mszy wieczornej w salce przy plebanii po dłuższej przerwie odbyło się spotkanie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Podczas zebrania w którym uczestniczyło kilkanaście osób przypomniano założenia  i cele działaności Akcji Katolickiej. Po modlitwie wspólnie ustalono program najbliższych działań:
-udział w Diecezjalnym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń w Pelplinie
-udział w święcie patronalnym Akcji Ktolickiej i w Dniach Społecznych AK w Pelplinie
-promowanie wśród krewnych i znajomych prasy katolickiej
-obsługa wizyty zaproszonej siostry zakonnej, która w połowie października wygłosi katecheze dla dorosłych (proponowana data 16 października - katecheza maryjna, modlitwy ku czci bł. Jana Pawła II w rocznicę wyboru, konferencja o zagrożeniach duchowych w salce dla rodziców i wychowawców z poczęstunkiem)

CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcykontakt